Infomacja o plikach cookies
Nasza strona używa plików cookies wyłącznie w celu zbierania informacji statystycznych.
Poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej wyrażasz zgodę lub jej brak na korzystanie z plików cookies.


Dowiedz się więcej

Jak napisac biznesplan i inne wskazówki dla poczatkujacego przedsiebiorcy

biznesplanWielu z nas zaczynając przygodę z własnym biznesem potrzebuje zewnętrznego finansowania. Aby je zdobyć konieczne jest sporządzenie biznesplanu, czyli dokumentu pozwalającego na zapoznanie się potencjalnemu inwestorowi z naszym pomysłem. I tu zaczynają się schody. Jak napisać profesjonalny, zachęcający a jednocześnie osadzony w realiach rynkowych biznesplan, który zaciekawi większość z osób, którym go prześlemy?
Zadanie nie jest łatwe i zanim zaczniesz kopiować rozwiązania a nawet całe akapity z licznych wzorów zamieszczonych w internecie polecamy zapoznanie się z bezpłatnym szkoleniem zamieszczonym na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Aby przystąpić do kursu konieczna jest rejestracja i podanie dość szczegółowych danych osobowych, ale uważamy, że zdecydowanie się opłaca i gorąco polecamy szkolenia zamieszczone na stronie PARP.

Dla niedowiarków szczegółowa lista zagadnień omawianych na szkoleniu:

Spis zagadnien poruszanych na szkoleniu

Moduł 1.

Sporządzanie biznesplanu

Pretest do modułu 1

1.1. Cel i korzyści z przygotowania biznesplanu

1.2. Zasady budowy biznesplanu

1.3. Struktura biznesplanu – główne elementy składowe

1.4. Wdrożenie biznesplanu

Posttest do modułu 1

Moduł 2.

Analiza firmy i produktu Pretest do modułu

2 2.1. Informacje o firmie 2.2. Analiza SWOT- uniwersalne narzędzie analizy

2.3. Charakterystyka produktu Posttest do modułu 2

Moduł 3.

Charakterystyka inwestycji

Pretest do modułu 3

3.1. Przedmiot inwestycji

3.2. Zasoby techniczne i ludzkie niezbędne do realizacji projektu

Posttest do modułu 3

Moduł 4.

Analiza rynku i strategia marketingowa

Pretest do modułu 4

4.1. Analiza rynku

4.2. Analiza popytu

4.3. Strategia marketingowa

Posttest do modułu 4

Moduł 5.

Dostępne źródła finansowania

Pretest do modułu 5

5.1. Kredyt – wprowadzenie

5.2. Kredyt w praktyce

5.3. Leasing

5.4. Fundusze mikropożyczkowe i poręczeń kredytowych

5.5. Alternatywne źródła finansowania Posttest do modułu 5

Moduł 6.

Plan finansowy i prognozy

Pretest do modułu 6

6.1. Nakłady inwestycyjne i źródła finansowania

6.2. Koszty i sprzedaż

6.3. Zasady tworzenia prognoz rachunku zysków i strat

6.4. Zasady tworzenia prognoz rachunku przepływów pieniężnych

6.5. Zasady tworzenia prognoz bilansu

Posttest do modułu 6

Moduł 7.

Analiza efektywności inwestycji

Pretest do modułu 7

7.1. Szacowanie przyszłej wartości i opłacalności przedsięwzięcia

7.2. Analiza wskaźnikowa

Posttest do modułu 7

Zobacz pełną listę szkoleń

Nasze miasto także troszczy się o początkujących biznesmenów i bizneswomen. W razie wątpliwości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zamiast przyjmować postawę „a nóż się uda” lepiej zapytać profesjonalistów. I tutaj także pomoc uzyskamy bezpłatnie.

Jak można przeczytać na stronie www.wroclaw.pl:

Informacje na temat zasad rozpoczynania i prowadzenia własnej działalności można uzyskać także w Punkcie Informacji Gospodarczej:

Biuro Rozwoju Gospodarczego
Urząd Miejski Wrocławia
ul. G. Zapolskiej 2/4, pok. 111-117
50-032 Wrocław
tel. 71 777 77 77
fax 71 777 72 89
e-mail: brg@um.wroc.pl